Náš tím

Ing. Iveta Valentová

Tel.: 0905 601 218

e-mail: contoreal@gmail.com


Ing. Melánia Kurpieľová

Tel.: 0905 622 698

e-mail: melany.kurpielova@gmail.com


Jaroslav Meheš

Tel.: 0908 167 099

e-mail: contoreal@gmail.com