Kontakt

Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

Tel. č.: 0905 601 218

contoreal@gmail.com

Vchod sa nachádza na južnej strane budovy.

Severný pohľad na budovu.